Συστήµατα Ηλιακής Ενέργειας

Το θερμοσιφωνικό ηλιακό σύστημα είναι αυτό το οποίο παράγει ζεστό νερό χρήσης. Λέγοντας θερμοσιφωνικό ηλιακό εννοούμε το σύστημα εκείνο που περιλαμβάνει ένα θερμοδοχείο τοποθετημένο σε υψηλότερη θέση από τους συλλέκτες και με την μεταξύ τους συνεργασία μας αποδίδουν ζεστό νερό χρήσης στην βρύση μας. Το θερμοσιφωνικό σύστημα διαχωρίζεται σε ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος. Το ανοιχτό κύκλωμα περιέχει το ίδιο νερό και στο θερμοδοχείο και στους συλλέκτες. Το μειονέκτημά του είναι πως σε περίπτωση παγετού οι σωληνώσεις των συλλεκτών θα σπάσουν λόγω της δημιουργίας πάγου. Το κλειστό κύκλωμα αποτελεί ένα ξεχωριστό κύκλωμα από εκείνο που έρχεται στην βρύση μας, στο οποίο ρέει το θερμαντικό υγρό που αποτελείται από νερό και αντιψυκτικό. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται το σπάσιμο των σωληνώσεων σε περίπτωση παγετού, εφόσον το αντιψυκτικό προστατεύει από τον πάγο. Η αρχή λειτουργίας του θερμοσιφωνικού συστήματος βασίζεται στην θέρμανση του υγρού που βρίσκεται εντός των συλλεκτών και στην φυσική ανοδική πορεία αυτού προς τα επάνω . Εφόσον το ζεστό νερό συγκεντρωθεί υψηλά στους συλλέκτες, ακολουθεί την μοναδική οδό προς το θερμοδοχείο. Εφόσον το θερμοδοχείο έχει κρύο νερό, δεχόμενο στον ειδικό χώρο (εναλλάκτης) του κλειστού κυκλώματος το ζεστό νερό από τους συλλέκτες, ξεκινάει η εναλλαγή θερμότητας του κρύου νερού σε ζεστό. Όταν δώσει την θερμότητα αυτή επιστρέφει στους συλλέκτες για να θερμανθεί ξανά και να οδηγηθεί πάλι στο θερμοδοχείο. Αυτό είναι και ο κύκλος του ηλιακού θερμοσιφωνικού συστήματος.

Τα θερμοσιφωνικά ηλιακά συστήματα της ΣΗΕ κατασκευάζονται με γνώμονα την υψηλή απόδοση, την αξιοπιστία και την μακρά διάρκεια ζωής. Παράγονται υπό αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και το καθιστούν στις υψηλές θέσεις επιλογής από τους καταναλωτές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού τα τελευταία 30 χρόνια. Αποτελούν τη σημερινή απάντηση στην επιτακτική ανάγκη των ημερών μας για δωρεάν ζεστό νερό από τον ήλιο. Η παραγωγή τους γίνεται εξολοκλήρου στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας παρέχοντας πλήρη εγγύηση όλων των προϊόντων μας.

X
X