Σ.Η.Ε. (Συστήµατα Ηλιακής Ενέργειας)

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 και η κύρια δραστηριότητά µας είναι η κατασκευή ηλιακών επίπεδων συλλεκτών και ηλιακών θερµοσιφώνων. Τα προϊόντα µας κατέχουν καµπύλες απόδοσης από το κέντρο ερευνών ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και είναι πιστοποιηµένα µε SOLAR KEY MARK, ISO 9001:2008 και CE.

Τα προϊόντα μας
ΣΗΕ - Η έδρα μας

Στο πέρασµα αυτών των χρόνων, η εταιρεία κατάφερε να δηµιουργήσει ιδιόκτητη κτιριακή και µηχανολογική υποδοµή, αποκτώντας συγχρόνως µεγάλη πείρα στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας. ‘Έτσι, σήµερα η εταιρεία στεγάζεται σ’ έναν εργοστασιακό χώρο 1.500 m2 και στον ίδιο χώρο έχει και τα γραφεία της 110 m2.

 

Η σύνθεσή της αποτελείται από ένα άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που επανδρώνουν ένα σωστά εξοπλισµένο εργοστάσιο ηλιακών συστηµάτων. Μέχρι και το 1992, τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται στην ελληνική αγορά. Από το 1993 επέκτεινε τις δραστηριότητές της και στον τοµέα των εξαγωγών, διεκδικώντας µία σοβαρή θέση µεταξύ των άλλων εξαγωγικών ελληνικών εταιρειών. Παράλληλα από το 2003 λειτουργεί στην Τύνιδα της Τυνησίας η θυγατρική µας εταιρεία SINES Industrie SA Εκτός αυτού η εταιρεία ενδιαφέρεται πάντα για νέες τεχνολογίες και έρευνες ανάπτυξης στον τοµέα των ηλιακών θερµικών συστηµάτων και των φωτοβολταϊκών, ούτως ώστε να εξελίσσεται και να βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων της σύµφωνα πάντα µε τις απαιτήσεις των πελατών της.

X
X